Is er voldoende aandacht in organisaties voor verbetering van projecten?

Gastblog van Bernard Vuijk. “In verschillende publicaties, studies en presentaties over projecten worden suggesties en ideeën gegeven om projecten beter uit te voeren (zie projectie jaargang 18, nummer 3). Bekend is dat er nog steeds te veel projecten mislukken, zowel grote infrastructurele als ICT als reorganisatie projecten gaan meestal ‘de bieten brug op’. De beheersbaarheid [...]

kritische succesfactoren in projecten

Als projectmanager zie je sneller activiteiten die zich goed lenen projectmatig uitgevoerd te worden. De vermenging van privé en zakelijk ligt dan dichtbij. Denk je aan Getting Things Done van David Allen, wordt elke activiteit opgehangen aan een ‘project’, zo ongeveer het ene eind van het spectrum, waar je laissez faire aan de andere kant vindt. En [...]

Ergernis management: pak je frustraties aan!

Voor alle projecten is het van belang om alle processen en informatie stromen goed op elkaar af te stemmen en te borgen. Dit is vooral het geval bij grote complexe projecten met meerdere partijen en veel gebruikers die vooral geen hinder mogen ondervinden., Dus: er moeten procedures worden opgesteld.  Deze procedures  werken echter niet altijd [...]

Voorbeeld van een succesvol project.

Waarop stuur je om succes te hebben? Het project dat dit kan verduidelijken is enkele jaren geleden door het Project Management Institute uitgeroepen tot Project of the Year: The Fernald Closure Project. Het project – in opdracht van het U.S. Department of Energy (DOE) – draaide om de ontmanteling van een nucleaire installatie uit de [...]

Bouwen is bijzaak…

Onlangs werden we uitgenodigd om in een young talent management programma een bijdrage te leveren rondom het thema project management. Voor ongeveer 16 jonge professionals, zorgvuldig geselecteerd door de organisatie. Een organisatie die veel doet in bouwprojecten. In de bouw en infra wereld is er enorm veel veranderd op projecten gebied. Op hoofdlijnen zou je [...]

Recensie boek hoe maak ik van mijn project een succes?

Het boek Projectmatig werken: de basis beschrijft een andere wijze van het managen van projecten en is goed ontvangen. In het blad Management & literatuur van deze maand staat een recensie geschreven door Joost van Driessen (manager bij het Ministerie van Defensie). Hij geeft aan dat het ‘een heel ander boek’  is geworden dan te [...]

Sturen op succes. Wat vraagt dat van de projectmanager?

Het oude projectmanagement heeft ons geleerd in plaats van in input in output te denken en werken. Om te sturen op resultaten en mijlpalen. En wel zodanig dat gaandeweg het project de voorspelling van wat er uiteindelijk wordt opgeleverd, steeds realistischer wordt. Structureren, plannen en beheersen. Dat is wat recent nog centraal stond in de [...]

ProjectSucces. Sturen op succesvolle projecten. E-book voor iedereen die projecten willen doen slagen.

Teveel projecten mislukken in de ogen van velen. En tegelijkertijd worden er steeds meer projecten opgestart. In onze ogen gaat projectmanagement een nieuw tijdperk in. Hoewel er altijd nog veel te winnen valt in het structureren, plannen en beheersen, voldoen de middelen en instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld niet meer aan de eisen die tegenwoordig [...]

De praktijk aan het woord: projectmanagement van de nabije toekomst?

Op woensdag 24 november heeft een rondetafelgesprek plaats gevonden. Een gesprek met ervaren projectmanagers, adviseurs en mensen die leiding geven aan projectmanagers over het projectmanagement van de nabije toekomst. Welke veranderingen zien we in het projectmanagement? Projectmanagement verschuift van spierballen en met de vuist op tafel slaan naar praten, uitgaan van succes en het goede in [...]

Projectmanagement als professie

De auteurs van het boek “Projectmatig werken: de basis, hoe maak ik van mijn project een succes” geven het onderwerp ‘Projectmanagement als professie’ graag ook de aandacht in een apart artikel. Het boek “Projectmatig werken: de basis” vertelt wat je als projectleider tegenkomt en hoe je daarop kunt inspelen. De harde en zachte kant van [...]