De praktijk aan het woord: projectmanagement van de nabije toekomst?

Op woensdag 24 november heeft een rondetafelgesprek plaats gevonden. Een gesprek met ervaren projectmanagers, adviseurs en mensen die leiding geven aan projectmanagers over het projectmanagement van de nabije toekomst.

Welke veranderingen zien we in het projectmanagement?

Projectmanagement verschuift van spierballen en met de vuist op tafel slaan naar praten, uitgaan van succes en het goede in mensen. Het zou voor veel projectmanagers waardevol zijn om een tijd in het buitenland projecten te managen, zeker in landen als Australië lopen ze al voor met deze ontwikkeling, en het gaat in de nabije toekomt ook in Nederland een belangrijke rol spelen.

Wat betekenen deze veranderingen voor de projectorganisatie?

De nieuwe manier van projectmanagement vraagt van organisaties te investeren in sneller en meer afwisselen met een passende opleiding, aandacht voor  de ontwikkeling van de sociaal emotionele intelligentie, lef stimuleren, nadenken over wie op welke positie en wie samen in een project en een betere afstemming tussen de lijn- en projectorganisatie.

Het is zeer waardevol om de ervaringen en ideeën uit de verschillende organisatie met elkaar te delen. Samen brengen we het projectmanagement een stap verder. Dit gesprek was de eerste, maar zeker niet de laatste. We gaan verder met het samen voorbereiden op en het implementeren van de nieuwe manier van projectmanagement.

De samenvatting is te downloaden via de volgende link: http://www.projectsucces.com/de-praktijk-aan-het-woord-projectmanagement-van-de-nabije-toekomst/

Comments are closed.