Een groot bouwproject: is bouwen ook veranderen of moet je veranderen om te bouwen?

Een succesvol bouwproces vraagt van alle betrokken gebruikers een verandering in hun wijze van werken. Een bouwproces zou in dat kader ook altijd als een veranderproces aangepakt moeten worden, of niet?

Soms denkt een bestuurder: de organisatie moet helemaal anders. Dat is een vrijwel altijd actueel thema bij ziekenhuizen: nieuwe wetgeving, privatisering, nieuwe technologieën, mondigere patiënten, andere inzichten in zorg. Een organisatieverandering, dat kan.

“Zullen we dan ook meteen een nieuw ziekenhuis bouwen?” Het gevaar zit in de gedachte dat de organisatie automatisch verandert tijdens en na de bouw. Daar moet je niet op wachten! Nieuwbouw is niet de oplossing voor alles, sterker nog, als je niet oppast levert de nieuwbouw niets op behalve een andere verdeling in vierkante meters, en klagende professionals in de organisatie…

Bouwen is wel veranderen, maar het verandert pas echt wanneer je naast het bouwproject ook een veranderproject gaat opstarten. Bouwen met professionals in de organisatie is een ingewikkeld proces, en je moet ze bij beide projecten inzetten, anders wordt het niets.

Wat vraagt veranderen dan in zo’n professionele organisatie? Als je wilt bouwen én veranderen vraagt het van alle betrokkenen om normativiteit los te laten. Creativiteit en flexibiliteit zijn veel belangrijker, maar tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Zorg voor een goed doordacht proces voorafgaand aan de bouw en denk radicaal anders om de creativiteit in de organisatie te laten vloeien. Waarom niet als bij het ontwerp van nieuwe vliegtuigen: bouw het virtueel en laat de professionals door het nieuwe ziekenhuis lopen. Ze mogen alles aanpassen en veranderen, met als enige eis dat het anders is dan dat het nu is!

Maar het proces van bouwen en veranderen tegelijk kun je niet alleen. Dit moeten we met elkaar en met z’n allen willen en doen. Loslaten van het oude referentiekader is niet gemakkelijk, net als het denken en handelen in andere sociale structuren.

En overigens, veranderen kan wel zonder bouwen…

 Laten we revolutionair denken en evolutionair handelen!

 (LS – AMI consultancy)

Comments are closed.