Is er voldoende aandacht in organisaties voor verbetering van projecten?

Gastblog van Bernard Vuijk.

“In verschillende publicaties, studies en presentaties over projecten worden suggesties en ideeën gegeven om projecten beter uit te voeren (zie projectie jaargang 18, nummer 3). Bekend is dat er nog steeds te veel projecten mislukken, zowel grote infrastructurele als ICT als reorganisatie projecten gaan meestal ‘de bieten brug op’. De beheersbaarheid en voorspelbaarheid in projecten is doorgaans klein. Voor een projectmanager in een complexe omgeving blijft het lastig om vooraf te bepalen welke factoren dit keer het projectsucces bepalen, vooral als bestuurders het alleen voor het zeggen hebben.

Één van de skills van een projectmanager is volgens Leroy Ward (zie film) stakeholdermanagement. Ik ben het daar overigens roerend mee eens. Hij geeft 10 korte boeiende presentaties over de projectmanagement trends voor 2011.

Door continue kennisontwikkeling op dit vakgebied wordt een poging gedaan om betere manieren te bedenken om projecten te laten slagen. Maar hoe gaat het er nu werkelijk aan toe op de werkvloer, nemen zij de ideeën over? Wordt de uitvoering betrokken bij de politieke besluitvorming? Zijn organisatie daadwerkelijk aan het investeren in het verbeteren van projectmanagement? Worden de suggesties en nieuwe ideeën om projecten beter aan te pakken overgenomen? Durven leidinggevenden te besluiten om een ‘nieuwe’ manier te omarmen? Of blijft het stil en is politieke controle, macht en het sturen op tijd, geld en kwaliteit nog steeds de zekere factor die geldt voor het bestuur en management?”

watch?v=udIIfNudK7o&feature=player_embedded

Comments are closed.