MBA in de AMI praktijk 1: Het QuinnSucces Model ®

Ruim drie jaar geleden studeerde ik af, daarna ben ik in een razend tempo datgene wat ik geleerd had in de praktijk gaan toepassen. Steeds vaker bleek literatuur pas echt interessant te zijn wanneer je dat direct kunt koppelen. Dus ik besloot om de luisterboeken serie ‘MBA in één dag’ aan te schaffen, om in de loze auto-uurtjes mijn kennis over leiderschap, management en veranderen weer op te halen, en nu direct te kunnen verbinden aan de praktijk. Een paar jaar geleden waren ze inspirerend, nu zijn ze meer dan dat. In de komende reeks blogs wil ik graag de uitgangspunten van deze managementgoeroes verbinden aan onze dagelijkse praktijk van projectmanagement, veranderen en talentontwikkeling. Omdat ik geloof dat juist deze verbinding wijsheid niet alleen wijs laat zijn, maar vooral ook praktisch en behulpzaam!

Aflevering 1: Quinn’s Leiderschap + AMI ProjectSucces = QuinnSucces

Robbert Quinn’s visie op leiderschap is (heel) kort gezegd dat een goede leider verschillende rollen kent en weet in te nemen. Van nature neem je vaak dezelfde rol aan, maar een goede leider weet wanneer hij moet schakelen. Quinn onderscheid vier managementrollen: de bestuurder, de coördinator, de bemiddelaar en de stimulator.

Bij AMI zijn we continu bezig met de vraag hoe het projectmanagement van de toekomst eruit ziet, en wat dat dan vraagt van de projectmanager. Steeds vaker typeren we de projectmanager als leider, een ondernemer. Een projectmanager is de ondernemer van zijn eigen project. Niet sturen op het resultaat, maar sturen op succes, op een hoger doel. En dat vraagt om leiderschap.

Om succes te behalen moet je sturen op zes succesfactoren:

1. Actief betrokken management en gebruikers;

2. Een heldere en realistische strategie;

3. Een hecht team;

4. Focus & Inspiratie;

5. Planning en Control die werken;

6. Flexibiliteit & Creativiteit.

Om te kunnen sturen op de zes factoren heb je verschillende vaardigheden nodig, en eigenlijk dus ook verschillende rollen. Je moet kunnen schakelen tussen deze vaardigheden om op het juiste moment op de juiste succesfactor te sturen. Je hebt leiderschap nodig. En daar is de verbinding met Quinn. De managementrollen van Quinn zijn direct te koppelen aan de succesfactoren:

De bestuurder stuurt op een heldere en realistische strategie (competitie)

De coördinator stuurt op een planning en control die werken (controle)

Wie stuurt er op… flexibiliteit en creativiteit?

 

 

 

De bemiddelaar stuurt op actief betrokken management en gebruikers (creëren)

De stimulator stuurt op een hecht team (samenwerken)

Wie stuurt er op… focus en inspiratie?

 

 

 

 

Een projectmanager moet dus ook nog sturen op flexibiliteit & creativiteit en op focus & inspiratie. Twee succesfactoren die ofwel door Quinn nog niet direct bij een verschillende rol hoorde, of misschien wel iets wat indirect bij alle rollen hoort?

 

Toch denk ik dat het twee succesfactoren zijn die, hoewel minder goed vast te pakken, heel erg belangrijk zijn voor het succes van een project. Voor projecten zou ik dus opteren om leiderschap te typeren in het QuinnSucces model. Naast de vier concurrerende waarden met bijbehorende rollen, horen daar nog twee managementrollen bij:

 

  • De improvisator stuurt op flexibiliteit en creativiteit (innoveren)
  • De inspirator stuurt op focus en inspiratie (zingeving)

Kortom, het QuinnSucces model bestaat uit zes succesfactoren die door zes verschillende rollen worden ingezet. Wil jij een goede projectmanager worden of zijn? De eerste stap is echt, zo zei Quinn ook al, jezelf leren kennen en de tweede stap is om die rollen die je nog niet goed beheerst jezelf aan te leren.

Op welke rol uit het nieuwe QuinnSucces model ga jij jezelf uitdagen?! (LS)

Comments are closed.