MBA in de AMI praktijk 2: Excellente projectorganisaties!

Zoals beloofd, hierbij aflevering twee van de vergelijking van de visie van bekende management goeroes en onze AMI Projectmanagement praktijk. In deze aflevering staat de visie van Tom Peters op het excelleren van organisaties centraal in vergelijking met hoe AMI kijkt naar het excelleren van projectorganisaties.

Aflevering 2:Een combinatie van Tom Peters’ excellente organisaties en AMI’s visie op de ontwikkeling van projectorganisaties.

 Het toverwoord in de visie van Tom Peters op excellente organisaties is ‘ondernemerschap’. Organisaties kunnen alleen maar excelleren wanneer de medewerkers excelleren. En dat kan alleen als alle werknemers werken alsof ze zelfstandig ondernemer zijn. Enerzijds is dat de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf, maar aan de andere kant moet ook de organisatie de voorwaarden scheppen om dit voor elkaar te krijgen. Peters zegt dat een belangrijke randvoorwaarde is dat in organisaties teams en afdelingen worden samengesteld op basis van het uitvoeren van het gehele klantproces en daarin eigen bevoegdheden hebben. Dus: niet als klant tussen afdelingen heen en weer worden geslingerd, en als medewerker niet het probleem ergens anders leggen.

Dit gaat eigenlijk helemaal in tegen het idee dat door organisaties in te richten op functie er effectiever en efficiënter kan worden geleerd en gewerkt. Maar, zegt Peters, ondernemerschap wordt wél gestimuleerd, en dat is des te belangrijker voor de groei en presentatie van een organisatie.

In projectorganisaties staat dit principe ook centraal. Of tenminste, dat zou zo moeten zijn. Een project wordt ingericht om een doel te bereiken, in samenwerking met andere partijen. Een klant, een klantvraag staat centraal. Maar het ondernemerschap mist soms nog. En dat terwijl zeker projectmanagers ondernemers zouden moeten zijn. Ondernemen in de zin van strategisch en tactisch denken en handelen, je vrij voelen om van jouw project een succes te maken zonder last te hebben van de grote moederorganisatie, écht de klant en het doel centraal stellen.

Wat wij in onze praktijk, waarin we heel veel projectmanagers en projectmedewerkers zien en spreken, merken is dat projecten nog te vaak in dienst van de grote organisatie staan. Willen we dat projecten een groter succes worden, moeten ze als kleine ondernemingen kunnen opereren en zelf keuzes kunnen maken wat het beste past bij dat project. Want, ieder project heeft zijn eigen bijzondere kenmerken. Iedere klant is anders. De droom van het project is uniek. En hoe kun je dat nu waarmaken als projectmanager, als je gevangen zit in het stramien van de moederorganisatie?

Maar, het is niet alleen deze randvoorwaarde die nog beter kan. Het zit ook tussen de oren van projectmanagers. Zoals Peters ook zegt, ondernemend werken is ook de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf. Dus los van bestaande organisatiekaders: hoe vrij voel jij je, of nee, hoe vrij handel je in jouw project? Ben je bezig met vernieuwing? Zie je kansen en benut je ze ook? Kijk je buiten de kaders? Zorg je voor echte betrokkenheid van je mensen bij jouw project? Wijs je niet naar anderen in de organisatie? Kortom, ben je de ondernemer van je eigen bedrijf, het project?

Wij geloven er in dat projectorganisaties, net zoals Peters zegt over organisaties in het algemeen, pas gaan excelleren als ondernemerschap in hart en nieren zit. Projecten zijn ondernemingen, projectmanagers en teamleden zijn ondernemers. Anders werken, kansen benutten, vrij handelen. Alles wordt in dienst gezet van het succes van het project, we worden niet tegengehouden door strakke kaders en werkwijze van de moederorganisatie. De grote ‘maar’ is natuurlijk wel dat in projectorganisaties mensen wel betrokken moeten blijven bij de moederorganisatie. Zeker omdat medewerkers heel veel van elkaar kunnen leren.

Dat is misschien wel de volgende vraag: hoe kunnen we in projectorganisaties het beste van elkaar leren? Ik hoop dat een volgende management goeroe mij daarover eens met wat gedachten kan inspireren!

(LS)

Comments are closed.