Multi Project Management, wat is dat?

Multi Project Management gaat over het coordineren van meerdere projecten die door (of binnen) een (1) organisatie worden uitgevoerd.

Tussen deze projecten kunnen verschillende afhankelijkheden bestaan. Bijvoorbeeld: zij kunnen gebruik maken van dezelfde schaarse mensen en hulpmiddelen. Of: de tussenresultaten van het ene project zijn nodig in een ander project. Maar ook: het ene project verstoort de omgeving waarin het andere project al aan de slag is. Door deze wederzijdse afhankelijkheden kunnen projecten het elkaar behoorlijk lastig maken waardoor vertragingen ontstaan of fouten worden gemaakt die niet hadden hoeven optreden als de projecten maar tijdig op elkaar afgestemd waren geweest. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn: projecten versterken elkaar. Zij scheppen samen synergie.

Het doel van Multi Project Management is dus: meer synergie en minder hinder tussen projecten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel voorkomende obstakels voor effectief Multi Project Management zijn:
* projectmanagers en opdrachtgevers van projecten zien elkaar als concurrenten;
* er is geen betrouwbare informatie beschikbaar om objectief te bepalen welk project voorrang zou moeten hebben;
* het top management wil niet investeren in condities en middelen die Multi Project Management mogelijk maken.

Wat zijn jouw ervaringen met Multi Project Management?

Previous Post
Comments are closed.