Ontwikkelingen en kansen in de wereld van projecten


In het onderstaande artikel wordt aandacht geschonken aan het onderwerp  “ontwikkeling en kansen in de wereld van projecten”. Het aantal projecten neemt toe. Het belang van die projecten voor het succes van overheid en bedrijfsleven ook. Daarnaast wordt de verscheidenheid van projecten steeds groter. In dit artikel worden de ontwikkelingen en kansen in de wereld van projecten beschreven.

Hoe speel je op die ontwikkelingen in als projectmanager? Wat zijn de loopbaankansen voor projectmanagers en hoe kun je die benutten?

Ontwikkelingen-en-kansen-in-de-wereld-van-projecten

Een Mega project; kun je daar wel een succes van maken?

Een aanvulling op het boek “Projectmatig werken: de basis, hoe maak ik van mijn project een succes”, van Chantal Savelsbergh, Martijn Jong en Peter Storm is het artikel “Een Mega project; kun je daar wel een succes van maken?” Het boek “Projectmatig werken: de basis” vertelt wat je als projectleider tegenkomt en hoe je daarop kunt inspelen. De harde en zachte kant van projectmanagement wordt hier verenigd. Het uitgangspunt bij ProjectSucces is dat een project niet per definitie een succes is als er niets misgaat.

In het artikel, “Een mega project; kun je daar wel een succes van maken?” wordt aandacht geschonken aan wat het leiden van zo’n groot en complex project, een megaproject, van je vraagt. Bijvoorbeeld hoe je meer sturing aan een project kunt geven zonder zelf in de inhoud verdwaald te raken. Er wordt gekeken naar wanneer een project nu eigenlijk een megaproject is, wat bepaalt dat? Verder wordt ingegaan op het leren onderscheiden van het project en het proces. Procesmanagement concentreert zich op het samenspel en menselijke interactieprocessen en heeft als functie de kwaliteit van dit samenspel te verbeteren.

Een-Mega-project-kun-je-daar-wel-een-succes-van-maken

Procesmanagement, hoe doe je dat? De vraag is vervolgens hoe het project en het proces met elkaar te verbinden? Moet je op een megaproject meer een procesmanager of een projectmanager zijn?

Hoe creëer ik een hecht team?

Als we het over teams in projecten hebben, dan denken we al snel aan de projectmanager en zijn teamleden. In het versterken van samenspel van deze teams wordt veel geïnvesteerd. Heidagen, Project Start Ups en Project Follow Ups en teamuitjes in allerlei leuke en inspirerende omgevingen, staan met regelmaat op de agenda. Natuurlijk is het projectteam een cruciale schakel in het realiseren van succesvolle projecten. Maar zijn zij dan de enigen die het project moeten waarmaken? Hangt het succes van het project in meest directe zin af van hun samenspel?

Daar leveren zij uiteraard een belangrijke bijdrage aan, maar een projectteam alleen kan het succes niet ‘afdwingen’. Het samenspel tussen het projectteam en zijn stakeholders is daarvoor minstens zo belangrijk. Natuurlijk betreft dat in meest directe zin de opdrachtgever, maar ook gebruikers, financiers, leveranciers en andere belanghebbenden zijn van grote invloed op het succes van het project. Vanuit die optiek bestaat ‘het team’ dus niet zozeer uit  de projectmanager en zijn team, maar behoren daar de belangrijkste spelers van de directe omgeving wel degelijk bij. Als projectmanager moet je dus eigenlijk tenminste zoveel tijd en energie steken in het samenspel tussen het projectteam, de opdrachtgever en de belangrijkste stakeholders. Deze kernspelers moeten met regelmaat met elkaar de hei op om aan teamvorming te doen en zich afvragen ‘hoe maken we van dit project een succes?!’

Hoe vaak breng jij als projectmanager alle kernspelers samen?

Multi Project Management, wat is dat?

Multi Project Management gaat over het coordineren van meerdere projecten die door (of binnen) een (1) organisatie worden uitgevoerd.

Tussen deze projecten kunnen verschillende afhankelijkheden bestaan. Bijvoorbeeld: zij kunnen gebruik maken van dezelfde schaarse mensen en hulpmiddelen. Of: de tussenresultaten van het ene project zijn nodig in een ander project. Maar ook: het ene project verstoort de omgeving waarin het andere project al aan de slag is. Door deze wederzijdse afhankelijkheden kunnen projecten het elkaar behoorlijk lastig maken waardoor vertragingen ontstaan of fouten worden gemaakt die niet hadden hoeven optreden als de projecten maar tijdig op elkaar afgestemd waren geweest. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn: projecten versterken elkaar. Zij scheppen samen synergie.

Het doel van Multi Project Management is dus: meer synergie en minder hinder tussen projecten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel voorkomende obstakels voor effectief Multi Project Management zijn:
* projectmanagers en opdrachtgevers van projecten zien elkaar als concurrenten;
* er is geen betrouwbare informatie beschikbaar om objectief te bepalen welk project voorrang zou moeten hebben;
* het top management wil niet investeren in condities en middelen die Multi Project Management mogelijk maken.

Wat zijn jouw ervaringen met Multi Project Management?

Welkom

Hier zullen de posts zichtbaar worden.