ProjectSucces. Sturen op succesvolle projecten. E-book voor iedereen die projecten willen doen slagen.

Teveel projecten mislukken in de ogen van velen. En tegelijkertijd worden er steeds meer projecten opgestart.

In onze ogen gaat projectmanagement een nieuw tijdperk in. Hoewel er altijd nog veel te winnen valt in het structureren, plannen en beheersen, voldoen de middelen en instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan projecten worden gesteld. Daarvoor is de dynamiek te groot, zijn de aantallen stakeholders te talrijk en de effecten te zichtbaar.

Dit essay beschrijft een nieuw gedachtegoed. Daarbij wordt aangenomen dat van het project wordt verlangd dat met name doelen worden gerealiseerd. Alleen het resultaat opleveren is niet meer voldoende om te kunnen spreken van een succesvol project.

Het essay ‘Sturen op succesvolle projecten’ is vanaf nu als e-book gratis te downloaden.

Wil jij meedenken en meewerken aan de missie om projectmanagement te professionaliseren?

Gratis download \’sturen op succesvolle projecten\’

Comments are closed.