All posts tagged Multi project management

Multi Project Management, wat is dat?

Multi Project Management gaat over het coordineren van meerdere projecten die door (of binnen) een (1) organisatie worden uitgevoerd. Tussen deze projecten kunnen verschillende afhankelijkheden bestaan. Bijvoorbeeld: zij kunnen gebruik maken van dezelfde schaarse mensen en hulpmiddelen. Of: de tussenresultaten van het ene project zijn nodig in een ander project. Maar ook: het ene project [...]