Voorbeeld van een succesvol project.

Waarop stuur je om succes te hebben? Het project dat dit kan verduidelijken is enkele jaren geleden door het Project Management Institute uitgeroepen tot Project of the Year: The Fernald Closure Project.

Het project – in opdracht van het U.S. Department of Energy (DOE) – draaide om de ontmanteling van een nucleaire installatie uit de tijd van de koude oorlog, en het saneren van vele hectares vervuilde grond. Naast de inhoudelijke opgave wachtte er voor de projectleiding van opdrachtnemer Fluor Corp. een andere uitdaging: Na vier decennia van stilzwijgen vanuit de overheid en het bekend worden van de daadwerkelijke omvang van de vervuiling, was de lokale bevolking boos en achterdochtig.

Hoe de projectleiding er toch in slaagde om het project in nauwe samenwerking met lokale partijen, 12 jaar eerder dan verwacht en $ 7,8 miljard onder de initiële begroting af te ronden, laten we zien aan de hand van ons succesmodel.

e-book \’een succesvol project\’

Comments are closed.