Waarom joint ventures de laatste jaren steeds populairder zijn

Langdurige samenwerking: riskant of perfecte match?

Boskalis en van Oord gaan samenwerken in een joint venture. Dit project zal 20 jaar lang gaan duren en een waarde van 140 miljoen hebben.

Joint venture is een populaire samenwerkingsvorm, maar goede projectbegeleiding is essentieel. Bron afbeelding: http://www.bouwmachines.nl

We lezen regelmatig dat een joint venture een behoorlijke uitdaging is voor de belanghebbenden. Toch blijkt uit onderzoek van KPMG Corporate Finance dat er een toename is van het aantal bedrijven dat een joint venture verwacht aan te gaan, waarbij de helft grensoverschrijdend. In deze economisch mindere tijden blijkt joint venture een interessante samenwerkingsvorm. Het onverwachte succes en de mogelijkheden voor bedrijfsgroei maken ook dat een joint venture in populariteit is toegenomen.

Ook Boskalis en Van Oord zijn samen een project aangegaan om een stuk kustlijn te versterken in Noord-Holland dat niet meer beschermd wordt door natuurlijke duinen. Het is de laatste zwakke schakel in de Hollandse kust. In deze joint venture, met een waarde van ongeveer 140 miljoen, hebben de twee maatschappijen ieder een belang van 50%. Het project zal begin volgend jaar van start gaan en 31 december 2015 opgeleverd worden, maar daarna zijn beide partijen 20 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud. Er zal zand uit de zee worden aangebracht op het kwetsbare stuk met 4 sleephopperzuigers.

We zagen dat Aston Martin en BAIC, ST Microelectronics en Ericsson, Renault en Caterham,  en vele anderen het niet redde. Het ontbreken van heldere afspraken, taakverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling is vaak een probleem, maar ook de zogenoemde alignment of interest tussen twee partijen is heel lastig is te managen. Op korte termijn is het mogelijk de alignment of interest goed te managen met heldere afspraken, een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en een goede begeleiding van het project. Op langere termijn echter blijken veranderingen in politiek, organisatie en technologisch inzicht belangrijke faalfactoren te zijn. Gedurende het hele project moet er gewaakt worden voor deze veranderingen en moet daar adequaat op worden ingespeeld. Een goede project definitie, verdeling van functionele verantwoording en bepaling van de juiste mijlpalen kunnen van ieder project een succes maken.

Een goede samenwerking begint bij een goede projectbegeleiding. Het theoretisch goed uitvoeren van een projectaanpak is natuurlijk geen garantie voor een succesvol project, maar om het project op een goede manier te laten verlopen zul je moeten investeren. Een aantal kritische succesfactoren helpen een samenwerkingsproject goed op weg:

  • Actieve betrokkenheid is een must;
  • Een realistische strategie;
  • Een juiste planning en controle;
  • Het bouwen aan een hecht team;
  • flexibiliteit, inlevingsvermogen en inspiratie;
  • het informeren en betrekken van de stakeholders.

Maar het is ook goed om te bedenken, waarom doen we dit samen? Wat zijn onze overeenkomen? Aan welke veiligheidsvoorschriften moeten we voldoen? Zijn er duurzaamheids issues waar we rekening meer moeten houden? Hoe informeren we mensen in het desbetreffende gebied?

Comments are closed.